Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Κρήτης: Εκπαίδευτικό πρόγραμμα στη συνθετική ψυχοθεραπεία και νευροανάδραση και μια θέση εργασίας ψυχολόγου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Νευροανάδραση

O Τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Κρήτης «Σύγχρονα Αμφιαράεια» σε συνεργασία με την Eeginfo διοργανώνουν στην Αθήνα από τον Νοέμβριο του 2012 μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Νευροανάδραση και εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

Η Νευροανάδραση είναι μια καινούργια επαναστατική μέθοδος εκπαίδευσης του εγκεφάλου με ευρείες εφαρμογές στην Ιατρική, την Ψυχολογία καθώς και στην Εκπαίδευση. Επειδή κάποιος που θέλει ή ήδη εφαρμόζει την μέθοδο της Νευροανάδρασης οφείλει να έχει και κάποιες βασικές γνώσεις Ψυχοπαθολογίας και Ψυχοθεραπείας, το παρόν πρόγραμμα συνθέτει τις δυο αυτές προσεγγίσεις.

Το Μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας:  Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Εκπαιδευτικούς. Το παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και φοιτητές των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί πιστοποίηση από την Eeginfo και βεβαίωση από τον Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Κρήτης «Σύγχρονα Αμφιαράεια».

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου

Επιπλέον, ο Τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Κρήτης «Σύγχρονα Αμφιαράεια» προκηρύσσει και μια νέα θέση Ψυχολόγου. Απαραίτητα προσόντα:
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Γνώσεις ψυχομετρικών τεστ.
 • Κλινική εμπειρία στην Ψυχοπαθολογία.
 • Ψυχοθεραπευτική εμπειρία
 • Γνώσεις στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.
 • Γνώσεις Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τέλος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά των υποψήφιων πέραν του ανωτέρου βιογραφικού σημειώματος είναι:
 • Πλήρους απασχόλησης με ευέλικτο ωράριο,
 • Επαγγελματισμός,
 • Αφοσίωση,
 • Υπευθυνότητα,
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας,
 • Όρεξη για μάθηση και εξέλιξη,
 • Περιποιημένη επαγγελματική εμφάνιση.
Επιπλέον απαιτείται ο υποψήφιος, εάν δεν έχει εκπαιδευτεί στην Νευροανάδραση, να παρακολουθήσει το μονοετές πρόγραμμά μας, που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, ώστε να πάρει και το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις: info@amphiaraia.com & info@eiip.eu  

Δημήτρης Αγοραστός

Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία (ΑΠΘ) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Ασχολείται με την ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και με την αξιολόγησή τους στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Επιπλέον, μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζεται, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.Έχει εμπειρία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...