Ποιος είμαι

Δημήτρης Αγοραστός
Ψυχολόγος


Σύντομα βιογραφικά στοιχεία

Εκπαίδευση

Ενδεικτική Εμπειρία

  • Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.
  • Υποστήριξη γονέων και σχολικών δομών για θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
  • Ερευνητική εμπειρία στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, την ενσυναίσθηση, αλλά και το ρόλο των κινήτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένοι, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μειονότητες και αιτούντες άσυλο).
  • Ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων παιδιών, εφήβων και γονέων
  • Υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο.
  • Δημιουργία και συντονισμός δραστηριοτήτων με σκοπό την εναρμόνισή των αιτούντων άσυλο στην ελλαδική πραγματικότητα
  • Συντονιστής ομάδων κοινωνικών υποστήριξης και ομάδων διαχείρισης ευάλωτων υποθέσεων.
  • Από το 2007 διατηρώ το “Ψυχολογείν”.

Δημοσιεύσεις και εργασίες