Το νευροψυχολογικό προφίλ ατόμων με δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι κυρίως η δυσκολία ανάγνωσης, γραφής ή ακουστικής κατανόησης. Μπορεί να τη συναντήσουμε και με διαφορετικό τίτλο, ανάλογα με το ταξινομικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ο κάθε ειδικός (π.χ. ειδική διαταραχή γραμματισμού των λέξεων, Διαταραχή της γραπτής έκφρασης). Είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας πως η δυσλεξία είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τη γλώσσα. Δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης προσπάθειας ή ανεπαρκούς νοητικού δυναμικού. Τα αίτια της δυσλεξίας δεν είναι πλήρως γνωστά, αλλά πιστεύεται ότι οφείλονται σε μια συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά τα βασικά συμπτώματα της δυσλεξίας:

 • Δυσκολίες στην ανάγνωση: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν λέξεις, να κατανοήσουν το νόημα του γραπτού λόγου ή να ακολουθήσουν με ακρίβεια γραπτές οδηγίες.
 • Δυσκολίες στην γραφή: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να γράψουν σωστά τα γράμματα από τα οποία αποτελούνται οι λέξεις, να γράψουν γραμματικά ορθές λέξεις και να οργανώσουν τις σκέψεις τους σε ένα γραπτό.
 • Δυσκολίες στην ορθογραφία: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να θυμηθούν τους κανόνες ορθογραφίας τη στιγμή που γράφουν, παρόλο που τους έχουν διδαχθεί. Μπορεί ακόμη και να ξέρουν τους κανόνες εάν ερωτηθούν, παρόλο που δυσκολεύονται να τους εφαρμόσουν με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο.
 • Δυσκολίες στην ακουστική ερμηνεία: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν το νόημα της προφορικής γλώσσας, να ακολουθήσουν οδηγίες ή να θυμηθούν πληροφορίες που έχουν ακούσει.

Η γραφή και η ανάγνωση παρόλο που είναι κάτι σχεδόν αυτοματοποιημένες διεργασίες για τους περισσότερους από εμάς, εντούτοις δεν είναι καθόλου απλές διαδικασίες για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος θα πρέπει να ενεργοποιήσει πολλές διαφορετικές περιοχές για να μπορέσει να ολοκληρώσει την γραφή και την ανάγνωση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον ινιακό λοβό ώστε να ξεχωρίσει οπτικά ένα γράμμα, έπειτα πρέπει να ανακαλέσει αυτόματα το μοντέλο του γράμματος που έχει αποθηκευτεί στη μακρόχρονη μνήμη μας, στη συνέχεια να ανακαλέσει την ταύτιση του γράμματος με τον ήχο του, να συνθέσει όλα τα διαφορετικά φωνήματα, να αντιληφθεί όλη τη λέξη ως ολότητα, να ανακαλέσει την έννοια που ταυτίζεται με τη λέξη κ.ο.κ. Όταν μια διεργασία είναι τόσο σύνθετη, πολλά μπορούν να πάνε στραβά στην αλυσίδα όλων όσων προαπαιτούνται για να ολοκληρωθεί. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της δυσλεξίας.

Σε επίπεδο εγκεφάλου, επηρεάζονται όλες εκείνες οι διεργασίες που σχετίζονται με τη γραφή, την ανάγνωση και την ακουστική κατανόηση, κάτι που φυσικά δημιουργεί ένα σύνθετο προφίλ χαρακτηριστικών. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο με δυσλεξία μπορεί να έχει διαφορετική νευροψυχολογική εικόνα.

Το νευροψυχολογικό προφίλ των ατόμων με δυσλεξία είναι ποικίλο. Επομένως δεν έχουν όλα τα άτομα με δυσλεξία ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές, οι πιο συχνά παρατηρούμενες δυσκολίες είναι οι εξής:

 • Δυσκολίες στην επεξεργασία φωνολογικής πληροφορίας: Τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τους φωνολογικούς κώδικες της γλώσσας, όπως τα φωνήματα, τα συλλαβικά μοτίβα και τις λέξεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία.
 • Δυσκολίες στην επεξεργασία οπτικοχωρικών πληροφοριών: Τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται να επεξεργαστούν πληροφορίες που αφορούν την οπτική θέση, την κατεύθυνση και την κίνηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου, στην ορθογραφία και στην απεικόνιση σχημάτων και χαρτών.
 • Δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό: Τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται να συντονίσουν τις οπτικές και κινητικές τους κινήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην ορθογραφία, τη γραφή και τη χειρωνακτική δραστηριότητα.
 • Δυσκολίες στη μαθηματική σκέψη: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μαθηματικούς όρους και έννοιες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην αριθμητική, τη γεωμετρία και τη λογική.
 • Δυσκολίες στην προσοχή και την συγκέντρωση: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή τους και να συγκεντρωθούν σε εργασίες που απαιτούν ανάγνωση ή γραφή.
 • Δυσκολίες στη μνήμη: Τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να θυμηθούν πληροφορίες που έχουν διαβάσει ή γράψει.

Το βασικό μέλημα των γονέων όταν διαπιστώνουν ότι το παιδί τους έχει δυσλεξία είναι φυσικά η καλύτερη υποστήριξή του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με δυσλεξία. Οι βασικοί πυλώνες της υποστήριξης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αποδοχή της δυσκολίας του παιδιού, η επικοινωνία της δυσκολίας στο ίδιο παιδί, η υποστήριξη του παιδιού μέσα από προγράμματα παρέμβασης, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του παιδιού και η στενή συνεργασία με το σχολείο του.

Η δυσλεξία μπορεί να είναι μια πρόκληση για τα άτομα που την αντιμετωπίζουν, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να πετύχουν στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική

Εισαγωγική Φωτογραφία

 • Πρωτότυπο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης Bing AI (Dall-e)

Το κείμενο προσφέρεται με άδεια ""Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές". Μπορείτε να αντιγράψετε και να μοιραστείτε το κείμενο δίχως να το αλλάξετε και αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, μόνο εφόσον αναφέρετε τον συντάκτη και την πηγή. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση και άρση των περιορισμών απαιτείται η γραπτή άδεια του συντάκτη.

Δημήτρης Αγοραστός

Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία (ΑΠΘ) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Ασχολείται με την ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και με την αξιολόγησή τους στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Επιπλέον, μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζεται, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.Έχει εμπειρία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...