Προσανατολιζόμαστε καλύτερα όταν ο εικονικός μας χάρτης “βλέπει” βόρεια

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο εργαλείο επιβίωσης, τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Μια πολύ σημαντική λειτουργία είναι αυτή του χωρικού προσανατολισμού. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία γεννηθήκαμε, έχουμε αναπτύξει διαφορετικές στρατηγικές προσανατολισμού στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ενώ κάποιες φυλές στην Αυστραλία…