Αποτελέσματα Poll: Σε ποιον τομέα έχουμε την μεγαλύτερη έλλειψη ψυχολόγων;

<![CDATA[Στο τελευταίο poll του Ψυχολογείν σας ζήτησα να πείτε την άποψή σας για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ψυχολογία στην Ελλάδα: τις δομές στις οποίες παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Ακολουθούν τα αποτελέσματα και αμέσως μετά ένας σύντομος σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Ελληνικός Στρατός: Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ)

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών κάνω τη στρατιωτική μου θητεία. Βάσει του πτυχίου μου λοιπόν μου ανέθεσαν το πόστο του ψυχολόγου στην Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Ο.Ψ.Μ.), την ομάδα που με δύο λόγια είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και τη στήριξη στρατιωτών με…