Αποτελέσματα Poll: Σε ποιον τομέα έχουμε την μεγαλύτερη έλλειψη ψυχολόγων;

<![CDATA[Στο τελευταίο poll του Ψυχολογείν σας ζήτησα να πείτε την άποψή σας για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ψυχολογία στην Ελλάδα: τις δομές στις οποίες παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Ακολουθούν τα αποτελέσματα και αμέσως μετά ένας σύντομος σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Ελληνικός Στρατός: Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ)

Σημαντική Σημείωση: Παρακαλώ προσέξτε ότι το άρθρο γράφτηκε το 2009! Επομένως κάποια στοιχεία του μπορεί να μην είναι πλέον ακριβή. Διασταυρώστε τις όποιες πληροφορίες πάρετε από το άρθρο και με άλλες, πιο πρόσφατες, πηγές. Η ΟΨΜ δημιουργήθηκε το 1990 και τέθηκε σε ουσιαστική λειτουργία το 1995, σε μια προσπάθεια του…