Ετικέτα: Ο.Ψ.Μ.

Ελληνικός Στρατός: Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ)

Σημαντική Σημείωση: Παρακαλώ προσέξτε ότι το άρθρο γράφτηκε το 2009! Επομένως κάποια στοιχεία του μπορεί να μην είναι πλέον ακριβή. Διασταυρώστε τις όποιες πληροφορίες πάρετε από το άρθρο και με άλλες, πιο πρόσφατες, πηγές....