Ελληνικός Στρατός: Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ)

Σημαντική Σημείωση: Παρακαλώ προσέξτε ότι το άρθρο γράφτηκε το 2009! Επομένως κάποια στοιχεία του μπορεί να μην είναι πλέον ακριβή. Διασταυρώστε τις όποιες πληροφορίες πάρετε από το άρθρο και με άλλες, πιο πρόσφατες, πηγές. Η ΟΨΜ δημιουργήθηκε το 1990 και τέθηκε σε ουσιαστική λειτουργία το 1995, σε μια προσπάθεια του…