Ελληνικός Στρατός: Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ)

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών κάνω τη στρατιωτική μου θητεία. Βάσει του πτυχίου μου λοιπόν μου ανέθεσαν το πόστο του ψυχολόγου στην Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Ο.Ψ.Μ.), την ομάδα που με δύο λόγια είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και τη στήριξη στρατιωτών με…