Σεμινάριο: Παιδικό Ιχνογράφημα

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου “Παιδικό Ιχνογράφημα” το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου, επαναπροσαρμόζεται κατόπιν δική σας προτροπής, με βάση το σεμινάριο του παιδικού ιχνογραφήματος που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2013 και 23/11/2013 στο Κέντρο Ευρυμάθεια ειδικά για φοιτητές και ανέργους. Το παρόν πρόγραμμα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει…