Ο όρος της εβδομάδας: αρχέτυπο

αρχέτυπο αποτελεί αντικείμενο της αναλυτικής ψυχολογίας, πατέρας της οποίας θεωρείται ο αναλυτικός ψυχαναλυτής Carl Jung. Αναφέρεται σε μια σειρά από κληρονομικές νοητικές αναπαραστάσεις που περνάνε από γενιά σε γενιά και γίνονται μέρος του συλλογικού ασυνείδητου. Αυτές οι αναπαραστάσεις δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες, παρά μόνο μέσω από τις εκδηλώσεις τους στα όνειρα…