Εβδομαδιαία Νέα Ψυχολογίας (12-10-2020)

Η φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του σχολείου έχει θετικό αντίκτυπο στη γνωστική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών. Αυτό υποστηρίζει μία μετα-ανάλυση δεκάδων άρθρων των τελευταίων ετών, η οποία βρήκε θετική σχέση μεταξύ της ήπιας και μέτριας σωματικής άσκησης κατά το ημερήσιο μαθητικό πρόγραμμα με την επίδοση των μαθητών σε διάφορα γνωστικά έργα εντός της εκπαίδευσης.

Martínez-López, E. J., Ruiz-Ariza, A., Torre-Cruz, M. D., & Suárez-Manzano, S. (2020). Alternatives of Physical Activity within School Times and Effects on Cognition. A Systematic Review and Educational Practical Guide. Psicología Educativa, 000-000. doi:10.5093/psed2020a16

Η επιμονή που επιδεικνύει κανείς στο να συνεχίζει την προσπάθεια παρά τις όποιες αποτυχίες βιώνει στην καθημερινότητά του μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης της μελλοντικής επιτυχίας ενός ατόμου σε διάφορους τομείς όπως η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική πορεία, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Συγκρίνοντας διαφορετικά μοντέλα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη θετική σχέση μεταξύ της επιμονής και της επιτυχίας, μία έρευνα του 2020 έδειξε ότι η επιμονή είναι αυτή που οδηγεί στην επιτυχία και όχι το αντίθετο.

Fernández-Martín, F. D., Arco-Tirado, J. L., & Hervás-Torres, M. (2020). Grit as a Predictor and Outcome of Educational, Professional, and Personal Success: A Systematic Review. Psicología Educativa, 26(2), 163-173. doi:10.5093/psed2020a11

Μία πρόσφατη έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και του αισθήματος του ανήκειν. Όπως αναμενόταν, όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι μέλη της ομάδας της τάξης, τότε παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερη και κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά. Η ίδια θετική σχέση βρέθηκε και μεταξύ της ικανότητας διαχείρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς και της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών.

Garrote, A., Felder, F., Krähenmann, H., Schnepel, S., Dessemontet, R. S., & Opitz, E. M. (2020). Social Acceptance in Inclusive Classrooms: The Role of Teacher Attitudes Toward Inclusion and Classroom Management. Frontiers in Education, 5. doi:10.3389/feduc.2020.582873
Δημήτρης Αγοραστός

Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία (ΑΠΘ) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Ασχολείται με την ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και με την αξιολόγησή τους στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Επιπλέον, μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζεται, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.Έχει εμπειρία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...