Εβδομαδιαία Νέα Ψυχολογίας (28-9-2020)

Σύμφωνα με μια έρευνα της Care International σε 40 χώρες για τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, το 27% των γυναικών και το 10% των ανδρών παγκοσμίως δηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας ως συνέπεια της πανδημίας.

Independent: Coronavirus crisis triggered global mental health crisis for women, first-of-its-kind study finds

Μία μελέτη πάνω στον αντίκτυπο της ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον εργασιακό χώρο, έδειξε ότι ο τόνος με τον οποίο συντάσσονται τα e-mails παίζει σημαντικό ρόλο για το πως εκλαμβάνονται από τους εργαζόμενους. Όταν ο τόνος είναι απότομος, στα όρια της αγένειας, τότε αυξάνονται τα αρνητικά συναισθήματα των εργαζομένων. Ακόμη όμως και λιγότερο απότομα αλλά επιτακτικά κείμενα, λόγω της αβεβαιότητας του γραπτού λόγου, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα στρες και να συμβάλλουν ακόμη και σε δυσκολίες κατά των ύπνο των εργαζομένων.

Zhenyu Yuan, YoungAh Park, Michael T. Sliter. Put you down versus tune you out: Further understanding active and passive e-mail incivility. Journal of Occupational Health Psychology, 2020; DOI: 10.1037/ocp0000215

Μία πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας αναφέρει ότι η σημαντική παχυσαρκία σχετίζεται με μικρότερη πλαστικότητα των νευρώνων. Η πλαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των νευρώνων να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μετά από έναν τραυματισμό, φλεγμονή ή άλλου είδους εγκεφαλική βλάβη. Είναι η πρώτη φορά που έρευνα αποκαλύπτει μία τέτοια σύνδεση, η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί στο μέλλον και από άλλες μελέτες, ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε την αποκατάσταση ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες.

Sophia X. Sui, Michael C. Ridding, Brenton Hordacre. Obesity is Associated with Reduced Plasticity of the Human Motor Cortex. Brain Sciences, 2020; 10 (9): 579 DOI: 10.3390/brainsci10090579
Δημήτρης Αγοραστός

Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία (ΑΠΘ) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Ασχολείται με την ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και με την αξιολόγησή τους στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Επιπλέον, μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζεται, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.Έχει εμπειρία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.