Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Προβολικές Δοκιμασίες Children Apperception Test (CAT) και Thematic Apperception Test (TAT)

Το ΤΑΤ και το CAT είναι από τις πιο γνωστές και έγκυρες προβολικές δοκιμασίες, απαραίτητα εργαλεία κάθε κλινικού ψυχολόγου που ασχολείται με παιδιά ή ενήλικες. Το ΤΑΤ χορηγείται σε ενήλικες ενώ το CAT σε παιδιά. Ο σκοπός τους είναι διαγνωστικός και το υποκείμενο καλείται να δημιουργήσει δικές του ιστορίες πάνω σε μια σειρά εικόνων που του δείχνει ο ψυχολόγος. Το ΤΑΤ και το CAT βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών που δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον κλινικό για το ψυχολογικό προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις υποσυνείδητες συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους άλλους, τη σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του. Δίνουν επίσης χρήσιμα διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία που εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή θεραπευτική πρόταση για τους ασθενείς μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους και σε φοιτητές ψυχολογίας. 

Δομή Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και χωρίζεται σε δυο μέρη:

Α. Μέρος: Εκπαίδευση στο ΤΑΤ και το CAT (20 ώρες)

Ο σκοπός του πρώτου μέρους του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία χορήγησης των δοκιμασιών, με το υλικό τους και το φύλλο ανάλυσης των ιστοριών. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στη μεθοδολογία του L. Bellak, την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία ανάλυσης των δοκιμασιών στον ελληνικό χώρο. Θα δοθούν επίσης πληροφορίες και για τη μέθοδο της V. Shentoub που αντιπροσωπεύει τη γαλλική σχολή, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν στη διάθεσή τους την καλύτερη σφαιρική ενημέρωση  πάνω στις δοκιμασίες. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εργασίας πάνω στην ανάλυση των καρτών καθώς και περιστατικών από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας.

Πρόγραμμα Α μέρους του σεμιναρίου

Παρασκευή 1/11/2013, 5:00 – 9:00 μ.μ. : Εισαγωγή στις προβολικές δοκιμασίες CAT και ΤΑΤ.

 1. Εισαγωγή στη θεωρία των προβολικών δοκιμασιών.
 2. Το υλικό και η χορήγηση των δοκιμασιών ΤΑΤ και CAT σύμφωνα με τη μέθοδο του Bellak.
 3. Το Senior Apperception Test (S.A.T) και η προβολική μέθοδος των Κηλίδων του Rorschach.
 4. Λήψη ιστορικού για ενήλικες και παιδιά.
 5. Το φύλλο ανάλυσης των ιστοριών του L. Bellak – Οι 10 διαστάσεις του συστήματος του L. Bellak.
 6. Απαραίτητες ψυχοδυναμικές έννοιες για την ερμηνεία των δοκιμασιών: H έννοια της ψυχικής σύγκρουσης στη ψυχοδυναμική θεωρία Το άγχος και οι μηχανισμοί άμυνας
 7. Ομάδα εργασίας με σκοπό την κατανόηση της διαφοροποίησης των νευρωτικής, οριακής και ψυχωτικής δομής προσωπικότητας όπως μπορούν να αναδυθούν στη χορήγηση του ΤΑΤ (περιστατικά από το προσωπικό αρχείο της θεραπεύτριας).
 8. Η μέθοδος της V. Shentoub: Θεωρητικές και πρακτικές διαφοροποιήσεις.

Σάββατο 2/11/2013, 10:00 π.μ – 6:00 μ.μ. : Εκπαίδευση στο Τ.Α.Τ.

 1. Λεπτομερής ανάλυση των καρτών του Τ.Α.Τ.
 2. Ανάλυση Περιστατικού από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας και με την εποπτεία της εισηγήτριας θα εξασκηθούν στην συμπλήρωση του φύλλου ανάλυσης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του περιστατικού.
 3. Η συγγραφή της περίληψης και της τελικής έκθεσης.
 4. Βιωματικές ασκήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας στο υποκείμενο και σε μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας π.χ. ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Κυριακή 3/11/2013, 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ. : Εκπαίδευση στο C.A.T.

 1. Λεπτομερής ανάλυση των καρτών του C.A.T.
 2. Η θεωρία της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών.
 3. Ανάλυση Περιστατικού από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας και με την εποπτεία της εισηγήτριας θα εξασκηθούν στο φύλλο ανάλυσης των ιστοριών και στην  ερμηνεία των αποτελεσμάτων του περιστατικού.
 4. Η περίληψη και η συγγραφή της τελικής έκθεσης.
 5. Παρουσίαση ενός περιστατικού παιδικής ψύχωσης.
 6. Βιωματικές ασκήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας στους γονείς του παιδιού και θεραπευτικών προτάσεων.

Β Μέρος Σεμιναρίου: Εποπτεία στην χορήγηση των δοκιμασιών από τους συμμετέχοντες (20 ώρες).

Οι συμμετέχοντες αφού λάβουν την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση κατά το πρώτο μέρος του σεμιναρίου, θα χορηγήσουν και θα αναλύσουν οι ίδιοι τις δοκιμασίες σε δικά τους περιστατικά. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να επιλέξει ανάμεσα:

 • Στη χορήγηση ενός C.A.T. και ενός Τ.Α.Τ.
 • Στη χορήγηση δυο Τ.Α.Τ.
 • Στη χορήγηση δυο C.A.T.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται ένα μήνα μετά το εκπαιδευτικό μέρος ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουν την δουλειά τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ο σκοπός του δεύτερου μέρους του σεμιναρίου είναι η εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χορήγηση και στην ανάλυση των δοκιμασιών υπό την εποπτεία της εισηγήτριας. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το πρώτο τους περιστατικό την Παρασκευή 29/11/2013 και το Σάββατο 30/11/2013 και το δεύτερο την Παρασκευή 20/12/2013 και το Σάββατο 21/12/2013. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρώσουν εποικοδομητικά την εκπαίδευσή τους έχοντας λάβει και επεξεργαστεί τις τυχόν δυσκολίες στην αρχική χορήγηση των δοκιμασιών, τις απορίες τους και τα ερωτήματά τους ώστε να χρησιμοποιήσουν τις δοκιμασίες Τ.Α.Τ. και C.A.T. στη μελλοντική πρακτική τους.

Θα δωθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία

Εκπαίδευση:

 • Παρασκευή 1/11/2013, Ώρες: 5.00μ.μ – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 2/11/2013,  Ώρες: 10.00πμ – 6.00μ.μ
 • Κυριακή 3/11/2013,  Ώρες: 10.00πμ – 6.00μ.μ

Εποπτεία:

 • Παρασκευή 29/11/2013, Ώρες: 5.00 – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 30/11/2013,  Ώρες: 10.00πμ – 4.00μ.μ
 • Παρασκευή 20/12/2013,  Ώρες: 5.00 – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 21/12/2013, Ώρες: 10.00πμ – 4.00μ.μ

Κόστος Σεμιναρίου και Εγγραφή

Για Ψυχολόγους: 310€ Για φοιτητές Ψυχολογίας: 270€

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%

*Ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 4 ατόμων Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 25 Οκτωβρίου 2013

Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ,  Αυγής 55 &  Μπιζανίου 1, Ν. Ηράκλειο (ισόγειο), Αθήνα

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Folder με το υλικό του Σεμιναρίου
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Καφές και σνακ ή ελαφρύ γεύμα στα διαλείμματα

Διαδικασία εγγραφής

 • Υποβολή των στοιχείων σας στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας μας (http://www.evrymathia.com.gr/contact.php#.UMdwJKwYgxI) ή τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ στο τηλέφωνο 210 2814378 ώρες 15.30 – 21.30 ή μέσω facebook: www.facebook.com/evrymathia
 • Επιβεβαίωση κράτησης από την γραμματέα του ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, μέσω email (www.evrymathia.com.gr) ή τηλεφωνικώς
 • Εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση θέσης καταθέτετε το αντίστοιχο ποσό του κόστους συμμετοχής με τους τρόπους που αναγράφονται στον τρόπο πληρωμής

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού του κόστους  συμμετοχής πραγματοποιείται, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις (2 ισόποσες δόσεις) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

EUROBANK: 0026.0456.55.0200017341 (δικαιούχος Μαρία Σταθάκου)

Η κράτηση της θέσης για το σεμινάριο εξασφαλίζεται κατ’ όπιν ονομαστικής κατάθεσης.

Ακυρώσεις εγγραφών δεν γίνονται δεκτές.  Δεκτές γίνονται αντικαταστάσεις ονομάτων.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Εισηγήτρια

Γεωργία Λεμπέση, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Η Γεωργία Λεμπέση τέλειωσε το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εξειδικεύτηκε στην κλινική ψυχολογία παιδιών και ενηλίκων στη Γαλλία πραγματοποιώντας  το Master 2 Recherche (DEA) Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Lumière – Lyon 2 και έπειτα το Μaster 2 Professionnel (DESS) Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. Από το 2009 είναι υποψήφια διδάκτωρ Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Denis Diderot – Paris 7.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη ψυχοθεραπεία παιδιών καθώς και στην ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλίκων. Έχει συνεργαστεί με δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Συνεργάζεται επίσης με το Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Ευρυμάθεια και διεξάγει τα εξής σεμινάρια : «Παιδικό Ιχνογράφημα», «Εκπαίδευση στις Προβολικές Δοκιμασίες ΤΑΤ και CAT», «Εκπαίδευση στην Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους WISC III». Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα.

Δημήτρης Αγοραστός

Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία (ΑΠΘ) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Ασχολείται με την ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και με την αξιολόγησή τους στα πλαίσια εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Επιπλέον, μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζεται, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.Έχει εμπειρία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...